15/II 2011 (Identitate confesională)
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis.  Series Historica

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ISSN 1453-9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 15/II (2011)

Editori Daniel Dumitran, Botond Gudor

Cuprins/ Contents

Identitate confesională şi toleranţă religioasă în secolele XVIII-XXI.
Lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale organizate la
Alba Iulia, 14-15 octombrie 2011

Dificila geneză a politicii de toleranţă

VASILE RUS, Missio Dacica între toleranţă şi intoleranţă religioasă, pp. 7-26

EDIT SZEGEDI, Adiaphora und innerkonfessionelle Toleranz: die Kryptocalvinisten, pp. 27-34

OVIDIU OLAR, “A Time to Speak”. The Printing Activity of Dositheos
Notaras, Patriarch of Jerusalem († 1707)
, pp. 35-45

Interferenţe confesionale în arta ecleziastică

WALDEMAR DELUGA, Armenian Art in Warsaw (18th and 19th Centuries), pp. 49-66

ANA DUMITRAN, Icoana ca intermediar al miracolului şi expresie a identităţii confesionale. Studiu de caz: Beatissima Virgo Claudiopolitana, pp. 67-88

MIHAELA VLĂSCEANU, Între normă şi formă. Evoluţia arhitecturii baroce în mediul ortodox din Banat (secolul al XVIII-lea), pp. 89-110

Confesiune şi identitate în secolul XVIII

ATTILA VERÓK, Tolerierte Ketzerei oder kulturelle Rezeption? Hallische Druckwerke in den Bibliotheken der Siebenbürger Sachsen im 18. Jahrhundert, pp. 113-129

GRETAüMONICA MIRON, Clerul parohial unit în anii mişcării sofroniene. Probleme identitare, pp. 131-142

RADU NEDICI, Confesionalism şi ideologie naţională: forme de toleranţă şi intoleranţă inter-denominaţională în discursul greco-catolic transilvan (a doua jumătate a veacului al XVIII-lea), pp. 143-163

ÁDÁM HEGYI, Dániel Ercsei d. Ä. (1744-1809) und die religiöse Toleranz, pp. 165-174

In medium quaestionis: Edictum Josephinum et tolerantia

JAN-ANDREA BERNHARD, Intoleranz in Chiavenna im Zeitalter der Toleranz. Religiöse „Koexistenz“ in Chiavenna nach dem Toleranzedikt (1781), pp. 177-198

PETER ŠOLTÉS, Auswirkungen der josephinischen Toleranzpolitik auf die interkonfessionelle ommunikation im Zwischenraum des nordöstlichen Ungarns, pp. 199-214


SILVIA MARIN-BARUTCIEFF, Aproapele de departe, străinul de aproape: între Iosif al II-lea ca pater familias și maghiari ca alteritate nocturnă. Teme iconografice într-o biserică transilvană din secolul al XVIII-lea, pp. 215-241

BOTOND GUDOR, „Sensul toleranței este comunicat ...” (A tolerantia sensussa communicaltatik ...). Dreptul de împotrivire al reformaților transilvăneni în anii dinainte și de după enunțarea Edictului de toleranță, pp. 243-256

DANIEL DUMITRAN, Spre o reală toleranţă pentru răsăriteni? Problema concivilităţii în oraşele libere din Transilvania, pp. 257-308

SÁNDOR KOVÁCS, LEHEL B. MOLNÁR, Reînnoirea Bisericii Unitariene după Edictul toleranţei, pp. 309-319

Evoluţii confesionale şi confruntări identitare în secolele XIX-XX

MIHAI FLOROAIA, Învăţământul confesional în Regatul Belgiei în secolele XIX-XX. Şcoli patronate de Biserica Romano-Catolică şi de Bisericile protestante. Studiu comparativ, pp. 323-334

DAN ANDREI FILIP, Relaţii interconfesionale în nordul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX, pp. 335-345

VALER MOGA, De la patriotismul dinastic la România Mare. Bisericile româneşti din Transilvania în tumultul politic al anilor 1914-1918, pp. 347-368

Percepţii actuale: spre o întâlnire a religiilor?

ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Nicht ertragen (= tolerieren) sollen wir, sondern einander anerkennen und voneinander lernen. Worum es geht, pp. 371-383

WILLIAM A. BLEIZIFFER, Căsătoriile mixte ca formă concretă de trăire a propriei identităţi confesionale, pp. 385-401

DANIEL DUMITRAN, Die Frage der konfessionellen Vielfalt und der religiösen Toleranz in Siebenbürgen zur Zeit Josephs II. Einige Schlußfolgerungen bei Abschluß des Projekte, pp. 403-418

Lista abrevierilor, pp. 433-434

Lista autorilor, pp. 435-436